myimage

Osobni podaci

 
Ime i prezime Željko Erkapić
Adresa Trg bana Josipa Jelačića 32, 31000 Osijek
Telefon 091/4920-827
Telefaks 031/251-007
Elektronička pošta, Web adresa zerkapic@klaster-poljomehanizacije.hr   http://www.klaster-poljomehanizacije.hr
Državljanstvo Hrvat
Datum rođenja 03.04.1953.
   

Radno iskustvo

 
Datumi (od – do) 2009. – …
Ustanova zaposlenja Klaster poljomehanizacije d.o.o.
Vrsta zaposlenja ili sektor Proizvodnja poljoprivredne mehanizacije
Naziv radnog mjesta Direktor
Područje rada Zastupanje, organiziranje, koordiniranje i vođenje cjelokupnog poslovanja klastera
   
Datumi (od – do) 2007. – 2009.
Ustanova zaposlenja Hrvatska udruga poslodavaca
Vrsta zaposlenja ili sektor Nacionalni centar za klastere
Naziv radnog mjesta klaster manager
Područje rada strukturiranje, organiziranje i vođenje Hrvatskog klastera poljoprivredne mehanizacije
   
Datumi (od – do) 2005. – 2007.
Ustanova zaposlenja Panservis d.o.o.
Vrsta zaposlenja ili sektor trgovina i servis motornih vozila
Naziv radnog mjesta Direktor
Područje rada zastupanje i vođenje poduzeća, ovlašteni serviser za MAN vozila
   
Datumi (od – do) 2004. – 2005.
Ustanova zaposlenja Automobili Lozić d.o.o.
Vrsta zaposlenja ili sektor trgovina i servis motornih vozila
Naziv radnog mjesta Direktor
Područje rada zastupanje, vođenje i upravljanje poduzećem, ustrojavanje i organiziranje poduzeća kao ovlaštenog koncesionara za prodaju i servis Peugeot vozila
   
Datumi (od – do) 2003. – 2004.
Ustanova zaposlenja Zračna luka Osijek  d.o.o.
Vrsta zaposlenja ili sektor Komercijalno – financijski sektor
Naziv radnog mjesta Direktor komercijalno – financijskog sektora
Područje rada Organiziranje, planiranje i rukovođenje komercijalnim i financijskim poslovima Zračne luke, planiranje i organiziranje pripremnih i završnih poslova za unapređivanje poslovanja putničkog i robnog prometa.
   
Datumi (od – do) 1999. – 2003.
Ustanova zaposlenja Stone & Rolls Ltd., Branch Office Osijek
Vrsta zaposlenja ili sektor trgovina i investiranje
Naziv radnog mjesta Zamjenik direktora Podružnice/Direktor Podružnice
Područje rada Planiranje, rukovođenje i organiziranje rada Podružnice, izvoz i uvoz poljoprivrednih proizvoda te povezivanje s ruskim i ukrajinskim potencijalnim kupcima  poljoprivredne  opreme i mehanizacije hrvatskih proizvođača
   
Datumi (od – do) 1997. – 1999.
Ustanova zaposlenja Novalić d.d.
Vrsta zaposlenja ili sektor komercijalni sektor
Naziv radnog mjesta zamjenik komercijalnog direktora
Područje rada izvoz i uvoz poljoprivrednih proizvoda, marketiranje i izvoz vrhunskih vina Kutjeva d.d. – članice    Holdinga Novalić, prodaja poljoprivrednih i prehrambenih roba iz kolaterala Gradske banke
   
Datumi (od – do) 1995. – 1997.
Ustanova zaposlenja Gumikem d.o.o.
Vrsta zaposlenja ili sektor Trgovina
Naziv radnog mjesta šef poslovnice uvoza i izvoza
Područje rada izvoz i uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i pića te PVC granulata, kao i uvoz vijčane robe
   
Datumi (od – do) 1992. – 1995.
Ustanova zaposlenja Generica d.o.o.
Vrsta zaposlenja ili sektor Trgovina
Naziv radnog mjesta šef poslovnice uvoza i izvoza
Područje rada izvoz i uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i pića te PVC granulata te robe široke
  potrošnje i ljekovitog bilja
   
Datumi (od – do) 1991. – 1992.
Ustanova zaposlenja Agromed d.o.o.
Vrsta zaposlenja ili sektor Trgovina
Naziv radnog mjesta menadžer/prokurist
Područje rada Izvoz i uvoz poljoprivrednih i kemijskih proizvoda te zaštitnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji ljekovitog bilja i veterinarske opreme
   
Datumi (od – do) 1982.- 1991.
Ustanova zaposlenja Osijek export import, OOUR Vanjska trgovina/ Mursa export
Vrsta zaposlenja ili sektor vanjska trgovina – sektor metala i nemetala
Naziv radnog mjesta šef poslovnice za kemiju i robu široke potrošnje/ šef poslovnice za poljoprivredu
Područje rada investicijski radovi u inozemstvu, izvoz i uvoz poljoprivrednih i kemijskih proizvoda te zaštitnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji
   
Datumi (od – do) 1979. – 1982.
Ustanova zaposlenja SOUR  Mobilia
Vrsta zaposlenja ili sektor vanjska trgovina
Naziv radnog mjesta samostalni referent vanjske trgovine
Područje rada izvoz namještaja i uvoz repromaterijala za proizvodnju namještaja
   

Nastavno iskustvo

 
Datumi (od – do) 2009 – 2014
Ustanova zaposlenja Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija  “KAIROS“ u Zagrebu
Vrsta zaposlenja ili sektor Predavač
Naziv radnog mjesta Predavač iz predmeta „Osnove poduzetništva“
Područje rada Ekonomija – menadžment i poduzetništvo
   

Školovanje

 
Datum 2001.- 2004.
Mjesto Osijek
Ustanova Ekonomski fakultet u Osijeku – Poslijediplomski znanstveni studij „Poduzetnički management“
Zvanje Magistar društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, područje poduzetništvo.
Tema magistarskog rada: „Uloga i značaj equity fondova u rastu i razvoju malog i srednjeg poduzetništva“
   
Datum 1974. – 1978.
Mjesto Zagreb
Ustanova Sveučilište u Zagrebu – Fakultet za vanjsku trgovinu u Zagrebu
Zvanje dipl. ekonomist vanjske trgovine
   
Datum 1972. – 1974.
Mjesto Pula
Ustanova VEŠ „Dr. Mijo Mirković“- turistički smjer
Zvanje ekonomist turističke struke
   

Usavršavanje

 
Godina 1982. – 2016.
Mjesto Različita mjesta u Republici Hrvatskoj i Europi
Ustanova RRIF, TEB, Carinska uprava RH, HNB, međunarodne konferencije
Područje preko 30 seminara iz vanjskotrgovinskog, carinskog i financijskog poslovanja te 20 – ak međunarodnih konferencija i radionica na kojima sam aktivno participirao kao govornik    
   
Godina 2009.
Mjesto Linz, Austria
Ustanova Cluster Academy, Clusterland GmbH
Područje Proces klasterizacije u funkciji povećanja regionalne konkurentnosti i obrazovanje klaster menadžera u primjeni menadžerskih vještina i alata u vođenju klastera
   

Osobne vještine i kompetencije

   
Materinji jezik Hrvatski
   
Strani jezici  
Jezik Engleski
Govori Da
Piše Da
Razumije Da
   
Jezik Njemački
Govori Pasivno
Piše Da
Razumije Pasivno
   

Socijalne vještine i kompetencije

Izvrsne komunikacijske vještine,tolerantan uz razvijen osjećaj za različitost među ljudima
   

Organizacijske vještine i kompetencije

sklon timskom radu, sistematičan, planski usmjeren, odličan organizator i vođa
   

Tehničke vještine i kompetencije

Vrlo dobro poznavanje MS Office aplikacija (Word, Excel, PowerPoint)
Izvrsno poznavanje rada na Internetu
   

Umjetničke vještine i kompetencije

Vrlo dobar poznavatelj R&R i R&B glazbe, pasionirani kolekcionar ploča/CD-a glazbe tog usmjerenja,
   

Ostale vještine i kompetencije

Rekreativno skijanje i plivanje
   

Vozačka dozvola

A i B kategorija
   

Dodatni podaci

 
 • Znanstveni (i pregledni) radovi objavljeni u ostalim časopisima ili publikacijama Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Croatia Contemporary Legal and Economic Issues. Faculty of Law, Osijek 2007; ISBN 978-953-6072-42-2 Đula Borozan, Željko Erkapić: Assessing Croatian Medical Herb Industry Potential For Going Global (pages 235 – 249)
 • Urednik znanstvenog zbornika Urednik edicije “Europski horizonti” Knjiga 1: Branko Hebrang Poljoprivreda u Europskoj uniji“ (Agrocentar, Osijek, 2005; ISBN 953-6980-01-0)
 • Matični broj u bazi znanstvenika MZOS = 282786 suradnik na znanstvenom projektu “Jačanjem regionalne konkurentnosti do gospodarskog prosperiteta”, projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 2007. godine; šifra projekta: 010-0101195-0866 (voditeljica projekta: prof. dr.sc. Đula Borozan) MZOS, ciklus projekata 2006-2011.
 • Ivanović, Milan; Capusta, Zbiegnjev; Erkapić, Željko Obnovljivi izvori energije u regijama na području koridora Vc // CORRIDOR Vc / Mašek, Anka (ur.). Osijek : Ekonomski fakultet Osijek, 2006. 97-109 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 • Izvještaj o postignućima Hrvatskog klastera poljomehanizacije u 2007. godini, 2008. (izvješće).
 • Aktivnosti Hrvatskog klastera poljomehanizacije/Klastera poljomehanizacije d.o.o., I–XII 2009, 2010. (izvješće).
 • Agricultural Equipment Cluster Ltd., 2010. (katalog).
 • Uspješno održano nastupno predavanje na Veleučilištu u Vukovaru za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana menadžment i upravljanje 2007. godine.
 • Predavač na Visokoj školi za odnose s javnošću i studij medija „Kairos“, kolegij Osnove poduzetništva od 2009. – 2014.
 • Gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Upravljanje ekonomskim razvojem“.
Govornik na konferencijama:

 • 6. gospodarski Forumu o poljoprivredi između Srednje i Istočne Europe i Kine, HEFEI
 • 7. gospodarski Forumu o poljoprivredi između Srednje i Istočne Europe i Kine, HEFEI
 • Balkan – Black Sea Conference, Tekirdag, Turska
 • TAIEX Workshop and Conference on Access to Finance and the COSME Programme 2014-2020, Beograd, Srbija
 • TAIEX Workshop and Conference on  the COSME Programme 2014-2020 and Access to Finance, Tirana, Albania

Član Upravnog Odbora Hrvatskog Klastera Konkurentnosti Prehrambeno Prerađivačkog Sektora (HKK PPS) 2013 – …
Član Upravnog Odbora Hrvatskog Klastera Konkurentnosti Automobilskog Sektora (HKK AS) 2013 – …

EU projekti:

 • Pro Inno Europe – CEE Network Podrška razvoju klastera
 • Benchmarking project FEMAC – Agricultural Equipment Cluster
 • SEENECO projekt
 • European Cluster Excellence Initiative (ECEI)
   

Nagrade:

 
 • Klaster menadžer godine u Hrvatskoj, nagrada Vlade RH, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 2011
 • Klaster poljomehanizacije – najuspješniji klaster u RH, nagrada Vlade RH, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 2011
 • Klaster menadžer godine u Hrvatskoj, nagrada Vlade RH, Ministarstva poduzetništva i obrta 2015
 • Klaster poljomehanizacije – najuspješniji klaster u RH, nagrada Vlade RH, Ministarstva poduzetništva i obrta 2015