EU-Western Balkans Cluster Policy Learning and Matchmaking Event, Zagreb, 22-23 studenog 2018.

29. 11. 2018.

Zagrebački inovacijski centar bio je domaćin međunarodnog događaja pod nazivom EU-WESTERN BALKANS Cluster Policy Learning and Matchmaking event.
Riječ je o dvodnevnom događaju koji je okupio više od 66 predstavnika klastera i kreatora politika iz Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana.
Cilj je stvoriti nove mogućnosti suradnje za dionike klastera iz Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu proširenja i jačanja međunarodne gospodarske suradnje.
Događaj su organizirali Europska komisija – DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Gradom Zagrebom i Zagrebačkim inovacijskim centrom.
Događaj je započeto razmjenom najboljih praksi o politikama i programima klastera, a otvorila ga je dr. Ulla Engelmann, voditeljica Odjela za klastere i društveno poduzetništvo u DG GROW-tu, zatim g. Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta te g. Frane Šesnić, direktor Zagrebačkog inovacijskog centra.
Ključne teme konferencije odnosile su se na transnacionalnu suradnju klastera, ulogu klastera u strategijama pametne specijalizacije i izazovima upravljanja klasterima. Poseban naglasak stavljen je na matchmaking kojem je cilj pokrenuti nove transnacionalne mogućnosti suradnje za klastere zemalja Zapadnog Balkana, Europske unije, Ukrajine i Turske. Klasteri – sudionici ovoga događaja – predstavljaju više od 4000 malih i srednjih poduzeća koja rade na području agronomske i prehrambene industrije, IT-a, automobilske industrije, turizma, tekstilne industrije, farmaceutike i energetike.
Transnacionalna suradnja klastera stvara nove mogućnosti tvrtkama te malim i srednjim poduzećima za stvaranje novih poslovnih suradnji.
Domaćin ovog događaja je Zagrebački inovacijski centar, dok je poseban doprinos dao Hub385, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Feroimpex.
Događaj je podržan od European Cluster Collaboration Platform, a omogućio je PricewaterhouseCoopers (PwC).