II. međunarodna konferencija – Interakcija između znanosti i gospodarstva u Japanu i Hrvatskoj – Održivi razvoj danas

13. 9. 2018.

II. međunarodna konferencija – Interakcija između znanosti i gospodarstva u Japanu i Hrvatskoj – Održivi razvoj danas naziv je konferencije koju je organizirao Panon Think Thank iz Osijeka čiji je jedan od osnivača i članova direktor Klastera poljomehanizacije. Konferencija je održavana u Osijeku i Vinkovcima od 17.-19.09.2018. godine, a sudjelovalo je dvadesetak japanskih znanstvenika sa sveučilišta Osaka, Wakayama i Kyoto te znanstvenici i gospodarstvenici iz Osijeka i Vinkovaca. Na toj konferenciji direktor Klastera poljomehanizacije sudjelovao je u trostrukoj ulozi i to kao moderator konferencije koja se je odvijala na engleskom jeziku, zatim kao prezenter projekta Klaster poljomehanizacije-Agricultural Equipment Cluster (Structuring and developing of AEC aimed at competitiveness reinforcement) te kao panelist.