Projekt Slavonija, Baranja i Srijem Konzultacije s ključnim dionicima o mogućnostima i ograničenjima za metalo – prerađivačku industriju u Slavoniji, Baranji i Srijemu Vinkovci, 13. lipnja 2019.

14. 6. 2019.

Svjetska banka sazvala je ovaj sastanak kao dio potpore Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) u provedbi Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Projekt predstavlja inicijativu Vlade Republike Hrvatske čiji je cilj pružanje podrške gospodarskom razvoju pet slavonskih županija pomoću sredstava iz europskih strukturnih fondova i državnog proračuna. Za koordinaciju projekta zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a u njem u sudjeluje vise od deset ministarstava. Uloga Grupacije Svjetska banka u projektu jest osigurati tehničku pomoć kao podršku provedbi glavnih inicijativa projekta uz poseban naglasak na: dijagnostiku prilika za nova ulaganja, izvoz i nova radna mjesta; bazu planiranih infrastrukturnih projekata i određivanje prioritetnih glavnih projekata te strategiju i integrirani program projekata i reformi.

Konzultacije se održavaju svaka četiri mjeseca, a povratne informacije koje će biti iznesene pomoći će u donošenju odluka o programiranju EU fondova za slijedeće programsko razdoblje.