Sastanak u organizaciji Svjetske banke na temu: Projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem

8. 2. 2019.

Svjetska banka sazvala je sastanak na temu Projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem kao dio potpore Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU).
Takvi sastanci se održavaju svakih četiri mjeseca, a povratne informacije koje će biti iznesene imati će upliva na donošenje odluka o programiranju EU fondova.
Prvi sastanak održan 17. listopada 2018. i bio je usmjeren na poljoprivredno ­ prehrambeni sektor, ključne prepreke i probleme rasta tog glavnog sektora, a sudjelovalo je sveukupno 25 predstavnika poduzeća, farmi, zadruga, obrazovnih institucija, civilnog društva i javnog sektora i sažetak razgovora s tog sastanka je poslan na sve sudionike skupa.
Svrha ovog drugog sastanka koji je održan 6. veljače 2019. u hotelu Savus u Slavonskom Brodu, a na koji je pozvan i direktor Klastera poljomehanizacije, je prenijeti preporuke tima Svjetske banke i pokrenuti detaljniju raspravu o predloženim inicijativama.
Nakon prezentacije inicijalnih preporuka za poljoprivredno – prehrambenu industriju, na osnovu konzultacija i analize tima Svjetske banke, agendom je predviđena diskusija na slijedeće teme:

  1. Sustav znanja i inovacija u poljoprivredi – kako prenijeti znanje i inovacije na slavonska polja;
  2. Suradnja među farmerima i vertikalna integracija za bolju integraciju malih zakupaca u poljoprivredno – prehrambeni lanac vrijednosti – priče o uspjehu kooperative “Simentalac” i male lokalne mliječne tvrtke “BIZ”;
  3. Novi usjevi s većom dodanom vrijednošću za slavonske farmere – studija uspješnosti o kooperativi “Vinkovci asparagus”.