Planirane i provođene aktivnosti izgradnje Klastera poljomehanizacije:

1. Aktivnosti usmjerene prema efikasnosti i tržišnoj učinkovitosti članica KP-a

 • Snižavanje ulaznih troškova sirovina i pomoćnog materijala
 • Unapređenje i iznalaženje novih mogućnosti prodaje i tržišta
 • Početni koraci u uspostavljanju viših oblika poslovne suradnje s ino- partnerima
 • Formiranje marketinške koncepcije zajedničkog nastupa na tržištu

2. Aktivnosti izgradnje Klastera poljomehanizacije usmjerene prema poboljšanju unutarnjih procesa KP-a i njegovih članica

Snimka stanja tj. ocjena financijskog potencijala klastera i članica kroz komparativnu analizu bilance i računa dobiti i gubitka te financijskih pokazatelja poslovanja, provedba GAP analize usklađenosti s normom kvalitete ISO 9001:2000.

 • Sinteza i analiza ukupnih podataka
 • Usmjeravanje članica prema međunarodnim normama kvalitete ISO 9001:2000
 • Izrada Strateškog plana klaster inicijativa, definiranje vizije, misije i operativnih planova
 • Osposobljavanje klaster managera i klaster tima
 • Provedba daljnjih aktivnosti izgradnje klastera

3. Aktivnosti KP-a u smjeru internacionalizacije i međunarodne suradnje

 • Razvoj i internacionalizacija KP-a
 • Povezivanje i suradnja s kompatibilnim EU klasterima, kroz strateška partnerstva u okviru projekta HUP NCK INNO-Nets u sklopu glavne EU inovacijske platforme PRO INNO EUROPE
 • Edukacija o ključnim aktivnostima procesa razvoja klastera