Klaster poljomehanizacije d.o.o.   ostvario je strateška partnerstva na EU razini u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Nacionalnim centrom za klastere, kroz članstvo u projektu Mreže klastera Srednje i Istočne Europe – CEE ClusterNetwork 2006-2009 u okviru glavne inovacijske platforme u EU PRO INNO EUROPE, kao i projekte:

Pro Inno Europe CEE ClusterNetwork (Više o projektu)

„CEE Cluster-Network“ – projekt izgradnje mreže klastera Srednje i Istočne Europe te u konačnici kompatibilnih mega klastera na razini cijele Europe u okviru glavne inovacijske platforme u EU Pro Inno Europe. Projekt se ostvaruje kroz 5 radnih paketa i aktivnosti definiranja zajedničke metodologije za klaster management, potpisani strateški memorandum zemalja članica, klaster akcijski plan i sudjelovanje u platformi Europska klaster alijansa 2006-2009.
Projekt je završen tijekom listopada 2009. godine i prošao reviziju po svim standardima za financijska izvješća.

Cluster Excellence (Više o projektu)

„Cluster Managers Excellence“ – projekt okuplja najiskusnije organizacije i stručnjake u Europi u razvoju kvalitativnih indikatora za klaster management, njihovu transformaciju u vodič za poboljšanje klaster organizacija i razvoj trening materijala koji će im pomoći da to postignu. Projekt će djelovati kao svojevrsni klub profesionalaca i institucija za promoviranje klaster izvrsnosti, i širenje usvojene oznake kvalitete među svojim članovima. Oznaka kvalitete slijedit će EFQM model, implementirat će se u klasterima, trening materijali bit će licencirani svakoj organizaciji ili akademskoj instituciji koja se želi uključiti u klaster management trening, a klub će biti otvoren svim profesionalcima i institucijama kroz sustav članstva.

Cluster Observatory (Više o projektu)

  • Sektorski (kompatibilnost) i međusektorski pristup izradi baze podataka – snage EU sektora i pregled različitih sektora u istom strateškom području (komplementarnost)
  • Pregled i analiza projekata prekogranične suradnje klaster organizacija i poduzeća, analiza profila klastera, preporuke klaster politike za uspješno vođenje klastera
  • Informacije o studijama slučaja (case studies) uspješnih klastera s primjerima prase (strategija internacionalizacije, razmjena znanja, potporne usluge i sl.)
  • Detaljne informacije o klasterima i klaster organizacijama (aktivnosti, usluge, okruženje) kao alat za izvozna poduzeća, poslovno povezivanje klaster organizacija i inovativnih poduzeća s ciljem novih zajedničkih poslova i projekata.
  • Nositelj projekta: Clusterland GmbH, Austria

Benchmarking project – FEMAC, Lleida i Klaster poljomehanizacije, Osijek (Više o projektu)

„Benchmarking projekt“ – provodi se u suradnji s španjolskim klasterom poljomehanizacije FEMAC-om iz Lleide u Kataloniji. Projekt je započeo 2011. godine posjetom delegacije FEMAC-a 19. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu, kojom prigodom je Klaster poljomehanizacije bio domaćin. Osim upoznavanja s hrvatskim proizvođačima poljoprivredne mehanizacije i opreme uspostavljeni su i osobni kontakti između članica oba klastera te su razmijenjena i određena proizvodna iskustva.

Cilj „Benchmarking projekta“ je napraviti uzajamnu usporedu podataka o hrvatskom i španjolskom tržištu poljomehanizacije, kao i o domicilnim proizvođačima. Kroz projekt izvršit će se uspoređivanje i vrednovanje određenih aktivnosti između klastera te će se takvom usporedbom doći do bolje poslovne prakse. Baza usporednih podataka stvorena ovim projektom imat će veliki značaj, s obzirom da u EU ne postoji veliki broj identificiranih klastera strukturiranih na sličan način – u obliku industrijskih klastera proizvođača poljoprivredne mehanizacije. Unutar ovog projekta izvršit će se i transfer znanja razmjenom iskustava, kao i detaljna razmjena saznanja između klaster menadžera o vezama i partnerstvu unutar tako strukturiranih klastera.